Синтетични масла

Синтетичните автомобилни масла се създават чрез изкуствени химични процеси, и съставът им е от един или няколко компонента. Поради това, те са по- устойчиви на високи температури и стрес, циркулират по-лесно при ниски температури и студеният старт, който е най- вреден за автомобила е по- лесен. Поради изкуственото им получаване, те са по- скъпи от минералните масла, но и значително по- качествени.