Минерални масла

Минералните масла се получават чрез директна дестилация на нефта, без да се обработва допълнително. Те са смесица от различни въглеводороди, съставът им варира според качеството на нефта и условията на получаване. За да се гарантира тяхната стабилност, към тях се слагат различни адитиви/добавки/.

Минерални масла