Препоръчително е да сменяте маслото на двигателя на всеки 10 000 км или веднъж годишно в специализиран сервиз за смяна на масла и филтри.
В случай, че решите сами да смените маслото и филтъра на своя автомобил следвайте нашите инструкции.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!!!
• специален ключ за маслен филтър
• съд за старото масло
• фуния
• нов маслен филтър
• необходимото количество масло, което събира колата*
• чисти парцали
• крик или канал
• подпори в случай, че нямате канал
• препоръчително е да имате предпазни средства за ръцете и очите
*Винаги проверявайте във Вашето ръководство за точното количество масло, което събира двигателят.
Как?

1. Паркирайте колата на равна повърхност. Дръпнете ръчната спирачка!
Запалете двигателя да работи около 5 минути преди да източите маслото (топлото масло се изтича по-бързо от студеното). Не източвайте маслото докато е твърде горещо!

2. Повдигнете колата с крика и я разположете на подпорите.
Крикът сам по себе си не може да понесе цялата тежест на колата безопасно. Консултирайте се с ръководството, за това къде точно се намират правилните опорни точки, тъй като поставянето на подпорите е също толкова важно колкото поставянето на крика. Неправилното подпиране може да повреди части по окачването или каросерията.

3. Намерете пробката под двигателя и поставете празния съд под нея.
Пробката обикновено е отпред и в средата на двигателя, а някои превозни средства имат повече от една (погледнете в ръководството за точното ѝ местоположение). Разхлабете пробката с походящ инструмент. Уверете се, че съдът за старото масло е достатъчно голям за да побере цялото количчество на един път. Маслото обикновено се стича под ъгъл, затова поставете съда така че да го обхване и да не потече навън.

4. Махнете пробката на ръка. Докато я развивате натискайте навътре към картера. Това предотвратява изтичането на маслото, до момента, в който сте готови да премахнете пробката от отвора.

5. Източете всичкото масло, за да ускорите процеса на източване, вкарайте въздух в двигателя, като махнете капачката, през която след това ще наливате новото масло.

6. След изтакането завийте пробката на ръка, докато прилепне плътно. След това затегнете с подходящия за това инструмент.

7. Махнете стария маслен филтър, поставете съдът със старото масло отдолу, за да поеме последните остатъци масло, докато махате стария маслен филтър. Вземете парцал и почистете мястото където ще се монтира новият филтър. Проверете дали пръстеновидното гумено уплътнение не се е заклещило за двигателя, и ако е го махнете.

8. Смажете новия филтър и го завийте на мястото му на ръка.
Намажете фино гуменото уплътнение с ново масло. Обикновено не е необходимо да стягате филтъра с ключ (винаги следвайте инструкциите за стягане от производителя). След като поставите новия филтър свалете колата от подпорите.

9. Налейте новото масло, чрез фуния, за да предотвратите разливания по двигателя.
Обикновено са необходими 3,5 - 5 литра масло (вижте ръководството за точното количество). Напълнете до ¾ от двигателя за да предотвратите препълване (винаги има остатъчно масло, което не се е изтекло). Поставете капачката.

10. Включете двигателя за няколко минути, за да се уверите, че няма течове.
Проверете мястото около картера и масления филтър за течове. Ако забележите че отнякъде протича, изключете двигателя незабавно и отстранете всички течове. Проверете нивото на маслото с щеката, но след като колата е поседяла на равната повърхност и не е работила поне 20 минути. Ако е необходимо долейте още масло.